Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: ấp Bình Trung I, Bình Thạnh Đông, Phú Tân, An Giang
Điện thoại: 0296-3828811
Hotline: 02963828811
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Ngọc Giàu
Giáo viên Nguyễn Thị Ngọc Giàu
Ngày tháng năm sinh 13/09/1983
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học sư phạm mẫu giáo
Thuộc về bộ phận Tổ khối lá
Địa chỉ Bình Tây 2, Bình Thạnh Đông, Phú Tân, An Giang
Điện thoại 0974302796
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách