Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: ấp Bình Trung I, Bình Thạnh Đông, Phú Tân, An Giang
Điện thoại: 0296-3828811
Hotline: 02963828811
Thông tin chi tiết:
Võ Thị Kim dân
Giáo viên Võ Thị Kim dân
Ngày tháng năm sinh 19/05/1966
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học sư phạm mẫu giáo
Thuộc về bộ phận Tổ khối chồi
Địa chỉ Bình Đông 2, Bình Thạnh Đông, Phú Tân, An Giang
Điện thoại 0977828811
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách