Trường Mẫu giáo Bình Thạnh Đông là trường mẫu giáo đang từng bước hoàn thiện về mọi điều kiện để tiến đến trường chuẩn quốc gia vào năm 2021. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường Mẫu giáo Bình Thạnh Đông xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại Trường Mẫu giáo Bình Thạnh Đông, các giáo viên phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu gắt gao của nhà trường về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy.

70% giáo viên có bằng Cử nhân sư phạm, 20% giáo viên tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, 10% giáo viên trung cấp sư phạm. 50% giáo viên được công nhận là giáo viên dạy gỏi, xếp loại cuối năm có 20% giáo viên được xếp loại xuất sắc, 70% giáo viên xếp loại khá, 10% giáo viên xếp loại trung bình, không có giáo viên nào xếp loại chưa đạt.

 

100% giáo viên, bảo mẫu và nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100% giáo viên, bảo mẫu và nhân viên có chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm và sơ cấp cứu

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

Sĩ số lớp học:

Lớp chồi (4 tuổi – dưới 5 tuổi): 3 lớp với 112 cháu với 3 cô

Lớp lá (5 tuổi – 6 tuổi): có 5 lớp với 173 cháu với 7 cô