Căn cứ công văn sô 1094/SGDĐT-VP, ngày 24/4/2020 của Sở Giáo Dục Đào Tạo An Giang về việc cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học phòng, chống dịch Covid-19. Nay trường Mẫu Giáo Bình Thạnh Đông thông báo đến tất cả phụ huynh và học sinh của trường, các cháu sẽ đi học trở lại vào ngày 11/5/2020.

Học sinh 2 lớp: Chồi 2 (Cô Dân) và lớp lá 4 ( Cô Phương Thúy nay do cô Chi làm chủ nhiệm) sẽ dời lại học tại 2 phòng mới xây dựng tại điểm phụ trường tiểu học B Bình Thạnh Đông, nay thông báo đến tất cả phụ huynh và học sinh của trường được biết, rất mong quý phụ huynh đưa cháu vào học trở lại đúng thời gian quy định, xin cảm ơn!