Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: ấp Bình Trung I, Bình Thạnh Đông, Phú Tân, An Giang
Điện thoại: 0296-3828811
Hotline: 02963828811
 27/04/20  Thông báo  52
Căn cứ Công văn số 1094/SGDĐT-VP, ngày 24/4/2020 của Sở Giáo Dục Đào Tạo An Giang về việc cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid-19. Nay trường mẫu giáo Bình Thạnh Đông thông báo đến tất cả phụ huynh và học sinh của trường, các cháu sẽ trở lại học vào ngày ...